acoustic warfare

acoustic warfare
military attempts to prevent the enemy from using the underwater acoustic spectrum (range of sound frequencies) while allowing friendly troops to use it

English contemporary dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • acoustic warfare — Action involving the use of underwater acoustic energy to determine, exploit, reduce, or prevent hostile use of the underwater acoustic spectrum and actions which retain friendly use of the underwater acoustic spectrum. Also called AW. There are… …   Military dictionary

  • acoustic warfare — akustinė kova statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Povandeninės akustinės energijos naudojimas priešo skleidžiamai akustinei energijai po vandeniu nustatyti ir (arba) sumažinti, taip pat veiksmai, padedantys tą energiją naudoti savo tikslais.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • acoustic warfare counter-countermeasures — See acoustic warfare Part 3 …   Military dictionary

  • acoustic warfare countermeasures — See acoustic warfare Part 2 …   Military dictionary

  • acoustic warfare support measures — See acoustic warfare Part 1 …   Military dictionary

  • acoustic warfare counter-countermeasures — akustinės kovos kontratsakomosios priemonės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kontratsakomųjų priemonių tikslas – gerinti ir užtikrinti draugiškų pajėgų akustinės kovos veiksmų efektyvumą nepaisant priešo akustinės kovos veiksmų. Akustinės… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • acoustic warfare countermeasures — akustinės kovos atsakomosios priemonės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atsakomųjų priemonių tikslas – sumažinti priešo pajėgumą naudotis povandenine akustine energija arba jos išvengti. Atsakomosiomis priemonėmis povandeninė akustinė energija …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • acoustic warfare support measures — akustinės kovos paramos priemonės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paramos priemonėmis siekiama rasti, nutraukti, nustatyti vietą, užfiksuoti, analizuoti vandenyje sklindančią akustinę energiją ir pasinaudoti ja. Akustinės kovos paramos… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • Acoustic signature — is used to describe a combination of acoustic emissions of ships and submarines. Contributing factorsThe acoustic signature is made up of a number of individual elements. These include:*Machinery noise: noise generated by a ships engines,… …   Wikipedia

  • Acoustic — may refer to:In science: * Acoustics, a branch of physics that studies sound ** Musical acoustics, the branch of acoustics that studies the physics of music * Acoustic meatus, another name for the ear canal *Acoustic recording, a pre microphone… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”